Middendorp 14

 

Gebouwd in (zie ook nr. 16)

- Dit gedeelte van de boerderij was sinds 1827 ook eigendom van Harm Meppelink (geb.1781), hij verhuurde aan:

- vanaf medio 1830 aan Geert Schoemakers (geb.1789, overl.1872) met Egbertien Klaassen (geb. 1797, overl.1876)

- van mei 1863 woonde hier tevens Gerrit Rotmensen (geb.1836, overl.1910) met Fennegien Schoemakers (geb.1838, overl.1910)

- In 1864 kochten Geert en schoonzoon Gerrit dit deel van de boerderij van de weduwe Hendrikje Meppelink- Brunink  (geb.1819, overl.1900)

- inwonend van 1880/1900 Harm Klingenberg (geb.1842, overl.1916) met Geesje Bouwmeester (geb.1845, overl.1893). (Harm was toen kleermaker)

- van mei 1896 Geert Rotmensen (geb.1864, overl.1939) met Rika Rocklage (geb.1872, overl.1913) (Geert vertrok mrt/apr. 1914 naar A 21 – Hoofdstr.61)

- van 24 april 1914 Derk Steenwijk (geb.1879, overl.1970) met Everdina Tijben (geb.1882, overl.1963)  (A 190)

- Inwonend haar ouders Roelof Tijben (geb.1848, overl.1926) met Hendrika Moeken (geb.1852, overl.1932) Zij verhuisden begin 1927 met moeder Tijben naar de Europaweg 187 (A 132)

- van mei 1927 Frederik Roseboom (geb.1899, overl.1994) met Fenna Rotmensen (geb.1897, overl.1995) (1920/30 A 190)

- Eerst gehuurd en in 1936 werd de woning gekocht van haar vader  (1931/50 A 210)

- voor 1950 wijk A Oud Schoonebeek 210, erna Middendorp 14, F. Roseboom

- Frederik en Fenna verkochten in 1979 de woning aan G.J. Rotmensen en verhuisden op 30 juni

- vanaf 30 nov. 1979 Gerrit Jan Rotmensen (geb.1941) met A.H. (Annie) Wolting (geb.1946)

- Anno 2009 wonen zij hier nog